190 tys złotych dofinansowania z budżetu Województwa Mazowieckiego dla Otwocka

Autor: Michał Retman Wydział Kultury i Promocji

16/07/2019

Uprzejmie informujemy, że Miasto Otwock otrzymało pomoc finansową z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Ochrony Powietrza MAZOWSZE 2019” w wysokości 40.000,00 zł na realizację zadania: „Zakup drona badającego skład dymu z kominów gospodarstw domowych” oraz 150.000,00 zł na realizację zadania:  „Wykonanie nasadzeń drzew i krzewów jako zieleni przyulicznej w pasach drogowych na terenie Miasta Otwocka”.

Miasto Otwock zakupi drona wyposażonego w aparaturę pozwalającą na detekcję substancji będących produktem spalania w domowych piecach i kotłach. System będzie wykrywał i mierzył stężenie takich substancji jak CO, SO2, NO2, H2S a także pyły zawieszone PM10 i PM2,5. Dron wspomagał będzie działania ekopatrolu na terenie Miasta Otwocka w zakresie pomiaru i oceny wskaźników zanieczyszczenia powietrza, a także wykrywania źródeł niskiej emisji. Dron będzie wyposażony w analizator spalin badający w czasie rzeczywistym parametry powietrza i przekazujący je do stacji na ziemi, tj. komputera. Ponadto pracownicy obsługujący drona zostaną przeszkoleni.

Wykonanie nasadzeń  zostanie wykonane w pasach zieleni towarzyszących ulicom na terenie Miasta Otwocka: między innymi ul. Kołłątaja, ul. Karczewska, ul. Armii Krajowej, ul. Generalska, ul. Rycerska, ul. Portowa, ul. Warsztatowa, ul. Zielna, ul. Komunardów oraz na terenie Szkoły Podstawowej nr 3 w Otwocku. W pasach drogowych ulic zostanie nasadzonych łącznie ok. 700 szt. drzew oraz ok. 2500 szt. krzewów. Nasadzenia zostaną wykonane przez profesjonalną firmę zajmującą się pielęgnacją zieleni, zgodnie z dobrymi praktykami dendrologiczno-ogrodniczymi.

Oba zadania zostaną zrealizowane jesienią bieżącego roku.

Galeria