Zmiana siedzib wydziałów

W związku ze zmianą Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Otwocka informujemy, że zmienione zostały siedziby wydziałów:

Biuro Rady Miasta Otwocka znajduje się w bud. C pok. 5b Urzędu Miasta Otwocka

Wydział Kultury, Sportu i Turystyki zajmuje p. 12 i 13 w budynku A Urzędu Miasta Otwocka

Otwockie Centrum Informacji zajmuje p. 12A w budynku A Urzędu Miasta Otwocka

Redakcja Gazety Otwockiej znajduje się  w budynku przy ul. Kruczej 5

Wydział Inwestycji mieści się w budynku B II piętro p. 34, 35, 36, 37

Wydział Ochrony Środowiska mieści się w budynku C parter p. 4

Zespół Komunalizacji Mienia budynek B II piętro p. 42

Wydział Zarządzania Kryzysowego, Spraw Obronnych i Ochrony Przeciwpożarowej w bud. C I piętro p. 11

Przepraszamy za niedogodności