Zasady korzystania z fontanny

Na podstawie otrzymanego pisma od Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Otwocku, informujemy że jakość wody w fontannie - w Parku Miejskim nie podlega kontroli sanitarnej i nie jest badana przez Inspekcję Sanitarną. Wynika to z faktu, iż fontanna nie jest kąpieliskiem miejskim, a jedynie elementem ozdobnym architektury parkowej.

Zagrożenia dla zdrowia mogą wiązać się przede wszystkim z piciem wody z fontanny i kąpielą w niej, tym bardziej że źródłem zanieczyszczeń tej wody mogą być m.in. zwierzęta.

Każdy mieszkaniec, a przede wszystkim rodzice pozwalający na kąpiele swoich dzieci w fontannie, ponoszą za to pełną odpowiedzialność.

DO POBRANIA:

Ulotka informacyjna o zasadach korzystania z fontann

Pismo PPIS w sprawie oznakowania fontanny