Zapraszamy do zgłoszenia kandydatur do członkostwa w pracach Komisji Opiniującej Otwockiego Budżetu Obywatelskiego

Autor: Gazeta Otwocka

25/08/2017

Szanowni Państwo

Przedstawiciele Organizacji Pozarządowych działających na terenie miasta Otwocka

Serdecznie zapraszam do zgłaszania swoich kandydatur do członkostwa w pracach Komisji Opiniującej Otwockiego Budżetu Obywatelskiego.

Kandydatury zostaną przedstawione Radzie Miasta Otwocka, która oceni i dokona wyboru członka Komisji.

Komisja Opiniująca dokona wyboru przedsięwzięć, które znajdą się na ostatecznej liście podlegającej głosowaniu mieszkańców.

Zgłoszenia można przesyłać na adres: umotwock@otwock.pl do dnia 31 sierpnia 2017 roku. Szczegółowe informacje pod nr tel. 22 779 20 01 wew. 104.

Prezydent Miasta Otwocka

Zbigniew Szczepaniak