Wspólne szlaki turystyczne

Autor: Gazeta Otwocka

11/05/2017

W gminie Konstancin-Jeziorna odbyło się spotkanie, podczas którego podpisano porozumienie oraz umowę o współfinansowaniu wykonania koncepcji szlaków komunikacyjnych pn. „Turystyczne zagospodarowanie Doliny Środkowej Wisły zwanej Urzeczem”.

W spotkaniu, które odbyło się we wtorek, 25 kwietnia w Gminie Konstancin-Jeziorna uczestniczyli przedstawiciele 5 nadwiślańskich gmin: burmistrz Gminy Konstancin-Jeziorna Kazimierz Jańczuk, Prezydent Miasta Otwocka Zbigniew Szczepaniak, burmistrz Miasta i Gminy Góra Kalwaria Dariusz Zieliński, zastępca burmistrza Miasta Józefowa Marek Banaszek oraz burmistrz Karczewa Władysław Dariusz Łokietek. Spotkanie miało na celu omówienie projektu oraz podpisanie dokumentów, na mocy których miasta zawierają porozumienie dotyczące wspólnego opracowania i współfinansowania szlaków komunikacyjnych łączących sąsiadujące ze sobą gminy.

Projekt pn. „Turystyczne Zagospodarowanie Doliny Środkowej Wisły zwanej Urzeczem” zaklada:

  • opracowanie koncepcji szlaków komunikacyjnych łączących sąsiadujące ze Gminy i prowadzących do Dzielnic Wilanów i Wawer Miasta Stołecznego Warszawy oraz przylegających do nich gmin, a przede wszystkim szlaków pieszych, rowerowych, konnych, wodnych (przeprawy wodne), narciarstwa biegowego i innych;
  • wskazania atrakcyjnych miejsc turystycznych zlokalizowanych na ternie poszczególnych Gmin (np. zabytki, miejsca kultury, historii, wypoczynku, rekreacji, przyrody, krajobrazu) wraz z zapleczem turystycznym w postaci miejsc noclegowych, gastronomicznych itp. oraz koncepcją szlaków komunikacyjnych łączących te miejsca ze szlakami o których mowa powyżej;
  • lokalizację i opis planowanych projektów dla poszczególnych gmin;

Galeria