Wojciech Dziewanowski


Adres e-mail:
wdziewanowski@otwock.pl
Klub radnych:
Platforma Obywatelska
Okręg:
1

Członek komisji:

Komisji Gospodarki Miejskiej

Komisji Oświaty i Wychowania

Komisji Kultury, Sportu i Turystyki

Komisji Rewizyjnej


Artykuły