Witold Piotr Wachnicki


Adres e-mail:
wwachnicki@otwock.pl
Klub radnych:
Chrześcijańska Inicjatywa Społeczna
Okręg:
19

Członek komisji:

Komisji Budżetu i Inwestycji

Komisji Spraw Społecznych, Zdrowia i Porządku Publicznego

Komisji Mieszkaniowej - przewodniczący

Komisji Oświaty

Doraźna Komisji Inwentaryzacyjna


Artykuły