Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny Virtual WOF

Celem projektu jest podniesienie jakości życia mieszkańców i osób przyjezdnych, w tym turystów poprzez dostarczenie pakietu e-usług uławiających wielopłaszczyznową interakcję z gminami i korzystanie z usług publicznych przy wykorzystaniu technologii mobilnych. W ramach projektu Otwock będzie realizował zadania projektowe w zakresie  następujących komponentów merytorycznych:

  • e-dostępność - wdrożenie systemu mikronawigacji i informacji kontekstowej w urzędach publicznych i przestrzeniach publicznych typu stacje metra oraz węzły komunikacyjne;
  • e-turystyka - implementacja inteligentnego, personalizowanego przewodnika po atrakcjach turystycznych WOF, opartego o narzędzia geolokalizacji i system informacji kontekstowej;
  • e-środowisko - stworzenie systemu zbierania i przetwarzania danych w czasie rzeczywistym dotyczących parametrów środowiskowych w dwóch obszarach – jakości powietrza oraz natężenia hałasu;

Łączna wartość projektu realizowanego w Otwocku to 950 040,00 zł

Wartość dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego – 760 032,00 zł

Realizacja projektu przyczyni się do stworzenia jednolitego i spójnego systemu informatycznego dla gmin WOF, umożliwiającego świadczenie usług elektronicznych w tym samym trybie, standardzie oraz pod wspólną marką, zwiększenia liczby mieszkańców i turystów korzystających z e-usług publicznych, zwiększenia liczby gmin oferujących innowacyjne e-usługi mieszkańcom i turystom, budowy ekosystemu innowacji sektora publicznego na poziomie metropolitalnym, podniesienia atrakcyjności i innowacyjności WOF w oczach mieszkańców, turystów, przedsiębiorstw, inwestorów


Artykuły