Wielopokoleniowe Otwarte Strefy Aktywności w Otwocku

Autor: Biuro ds. Funduszy Zewnętrznych

21/02/2018

Miasto Otwock złożyło wniosek o dofinansowanie z rządowego programu budowy Otwartych Stref Aktywności. Otwarte Strefy Aktywności (OSA) to ogólnodostępne plenerowe miejsca sportu, rekreacji i odpoczynku, w skład których wejdą: urządzenia siłowni zewnętrznej, sprawnościowy plac zabaw dla dzieci, strefa relaksu i gier, zagospodarowanie zieleni.

W Otwocku do programu zgłoszono 3 lokalizacje dla OSA, w oparciu o opracowane wcześniej koncepcje:

  • Teren na osiedlu mieszkaniowym przy ul. Sosnowej, Andriollego, Smolna

Inwestycja będzie realizowana na terenie o powierzchni 141,51 m2. W skład terenu sportowo-rekreacyjnego wejdą: część sportowa – siłownia plenerowa, część relaksu i rekreacji: stół do gry w szachy, chińczyka, liczydła oraz obiekty towarzyszące – ławki, kosze na śmieci, tablica informacyjna. Siłownia plenerowa obejmuje zestaw urządzeń, służących do ćwiczeń siłowych i sprawnościowych na powietrzu dla użytkowników w różnym wieku. Planuje się montaż następujących urządzeń służących do ćwiczeń: motyl 1 szt., wioślarz – 1 szt., koła – 1 szt., biegacz – 1 szt., wyciąg górny – 1 szt., orbitrek – 1 szt.

ikona strzałka PROJEKT

  • Park sportowo rekreacyjny na Kresach na terenie Szkoły Podstawowej Nr 6

Inwestycja będzie realizowana na terenie o powierzchni 283,7 m2. W skład terenu sportowo-rekreacyjnego wejdą: część sportowa – siłownia plenerowa z 6 urządzeniami programowymi, część relaksu i rekreacji: 2 stoły do gry w szachy, chińczyka, obiekty towarzyszące – ławki, kosze na śmieci, tablica informacyjna, stojak na rowery. Planuje się montaż następujących urządzeń służących do ćwiczeń: wioślarz – 1 szt., orbitrek – 1 szt., jeździec – 1 szt., biegacz – 1 szt., wahadło – 1 szt., twister+ steper – 1 szt. Uzupełnieniem urządzeń siłowych i wytrzymałościowych jest zestaw trampolin, będący atrakcyjnym miejscem do sportu i rekreacji dla dzieci i dorosłych. OSA będzie ogólnodostępna, z odrębnym ogrodzeniem i wejściem.

ikona strzałka PROJEKT

  • Otwarta Strefa Aktywności w ramach zespołu boisk na terenie osiedla Ługi

Inwestycja będzie realizowana na terenie o powierzchni 528 m2. W skład strefy wejdą obiekty o funkcji sportowej, rekreacyjnej i sprawnościowej: strefa sportowa – siłownia plenerowa z 7 urządzeniami, strefa relaksu: stół do gry w szachy, stół do gry w chińczyka, obiekty towarzyszące – 5 ławek z oparciem, kosze na śmieci, tablice informacyjne, stojaki rowerowe, plac zabaw – 4 urządzenia sprawnościowe. Planuje się montaż następujących urządzeń służących do ćwiczeń: zestaw Twister 1 szt., zestaw Steper – 1 szt., zestaw do ćwiczeń klatki piersiowej – 1 szt., zestaw Motyl – 1 szt., zestaw Jeździec – 1 szt., zestaw Sternik – 1 szt. Urządzeniem dodatkowym będzie zestaw Street Workout. W strefie części rekreacyjnej planuje się posadowienie 5 szt. ławek z oparciem, 2 szt. kosza na śmieci, 3 szt. stojaków na 5 rowerów. Plac zabaw ogrodzony zostanie ogrodzeniem panelowym wysokości 150 cm z furtką. Znajdą się na nim urządzenia: zestaw Piramida Kule 1 szt., zestaw Most Linowy 1 szt., zestaw Kula 1 szt., zestaw Bujak Kula 1 szt.

ikona strzałka PROJEKT

Uzupełnieniem kompozycji będzie zieleń. Na całym terenie zaplanowano nasadzenie drzew, które stanowić będą zielone wyodrębnienie każdej z części strefy oraz atrakcyjne zielone „ogrodzenie”.

Strefy mają sprzyjać integracji społecznej poprzez wspólne podejmowanie aktywności fizycznej i są skierowane do różnych grup wiekowych. Obiekty zlokalizowane są w bliskim sąsiedztwie osiedli mieszkaniowych, zaprojektowane zostały z dbałością o integracyjny charakter przestrzeni, mają szansę stać się miejscem pierwszej aktywności fizycznej dla dzieci, rodzin oraz osób starszych.

Budowa Wielopokoleniowych Otwartych Stref Aktywności w Otwocku to koszt 326 104 zł. Miasto ubiega się o dofinansowanie z Ministerstwa Sportu i Turystyki w wysokości 100 000 zł.