UWAGA WŚCIEKLIZNA!

Autor: Gazeta Otwocka

04/09/2017

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Otwocku przekazuje „Rozporządzenie Nr 2/2017 Powiatowego Lekarza Weterynarii w Otwocku z dnia 23 sierpnia 2017 r. w sprawie określenia obszaru zagrożonego wścieklizną zwierząt, sposobu jego oznakowania oraz nakazów i zakazów obowiązujących na tym obszarze”.

W/w rozporządzenie zostało ogłoszone w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego poz. 6963

Galeria