Unijne wsparcie dla 4,4 tys. uczniów w zakresie doradztwa edukacyjno-zawodowego

Autor: BFZ

12/09/2017

Inwestycje w edukację młodzieży szkolnej polegające na podniesieniu kompetencji kluczowych oraz pomoc w wyborze przyszłej ścieżki zawodowej zostaną objęte dofinansowaniem z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020. Projekt zostanie uruchomiony już we wrześniu 2017 r. i będzie realizowany w 71 szkołach na terenie Mazowsza, co jest potwierdzeniem bardzo dobrej współpracy gmin metropolii warszawskiej. 11 września 2017 r. zostały podpisane stosowne dokumenty w tej sprawie, a unijne dofinansowanie wyniesie ponad 2,1 mln zł.
Być bliżej rynku pracy to założenie projektu wspierającego uczniów oraz nauczycieli z 71 mazowieckich szkół, w tym 52 z Warszawy. Projekt przygotowany przez m.st. Warszawę otrzyma ponad 2,1 mln zł unijnego dofinansowania z RPO WM 2014-2020. Przedsięwzięcie będzie realizowane w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego i dotyczy szkół znajdujących się na terenie Warszawy, Grodziska Mazowieckiego, Łomianek, Marek, Milanówka, Otwocka, Nadarzyna, Pruszkowa, Ząbek oraz Zielonki.
W ramach projektu zaplanowano systemowe wzmocnienie doradztwa edukacyjno-zawodowego (DEZ) w szkołach, a także przygotowanie placówek do świadczenia tego typu usług, np.: utworzone zostaną Szkolne Punkty Informacji i Kariery (SPInKa). Zostaną one wyposażone w pomoce dydaktyczne, fachową literaturę oraz materiały dydaktyczne, wykorzystywane podczas prowadzenia działań doradczo-warsztatowych.

W Otwocku udział w programie biorą: Szkoła Podstawowa Nr 7 (byłe Gimnazjum nr 1), Szkoła Podstawowa Nr 2 (byłe Gimnazjum nr 2), Szkoła Podstawowa Nr 3 (byłe Gimnazjum nr 3), Szkoła Podstawowa Nr 4 (byłe Gimnazjum Nr 4). Gmina Otwock otrzyma dofinansowane w wysokości ponad 60 tys. zł. Wkład własny gminy to wkład rzeczowy w postaci kosztu eksploatacji sal dydaktycznych na potrzeby realizacji zajęć z doradztwa edukacyjno-zawodowego w 4 szkołach.

Do pobrania:

Informacja prasowa o projekcie

Galeria