Twój ogród to nie spalarnia odpadów!

Autor: Wydział Gospodarki Odpadami

17/04/2018

Szanowni Mieszkańcy!

Przypominamy o możliwości oddawania odpadów zielonych (liście, gałęzie, trawa) przy każdorazowych odbiorach odpadów.

Pamiętajmy, że osoby które spalają odpady zielone nie pozbywają się ich w sposób ekologiczny, jednocześnie narażają się na mandaty karne w wysokości do 500 zł (Art. 144 Kodeksu Cywilnego - za stwarzanie uciążliwości dla sąsiadów).

Wydział Gospodarki Odpadami informuje, iż nagromadzone odpady ulegające biodegradacji, szczególnie odpady zielone, zgodnie z zapisami Uchwały Nr LV/421/17 z dnia 25 września 2017r. 
w sprawie przyjęcia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Otwocka
 mogą być zagospodarowane we własnym zakresie w kompostownikach przydomowych o pojemności do 10 mpod warunkiem, że prowadzenie procesu kompostowania nie jest uciążliwe dla otoczenia. Ponadto Mieszkańcy wyposażeni w worki koloru brązowego (prowadzący selektywną zbiórkę – w zabudowie jednorodzinnej) lub brązowe pojemniki (prowadzący selektywną zbiórkę – w zabudowie wielorodzinnej) mogą oddać rzeczowy strumień odpadów podmiotowi zajmującemu się odbiorem 
i zagospodarowaniem odpadów komunalnych na terenie Miasta Otwocka przy każdym odbiorze - 
z zamieszkałej nieruchomości.