Szkoła Podstawowa nr 1

Logo Szkoły Podstawowej nr 1im. Władysława Reymonta

ikona adres 05-400 Otwock, ul. Karczewska 14/16 

ikona telefon (22) 779 24 14 , fax. (22) 788 81 99

ikona e-mail sekretariat.sp1@gazeta.pl

ikona www www.sp1otwock.edupage.org

Jesteśmy najstarszą szkołą w Otwocku. Mamy opracowany własny rytuał pasowania na ucznia i pożegnania absolwentów. Nasza szkoła jest przyjazna i inspirująca. Uczymy w niej szacunku, tolerancji, zaangażowania w naukę, pracę i zabawę.

Pragniemy sprostać potrzebom i oczekiwaniom dzieci, zapraszamy do naszej placówki oferując:

 • pełne poczucie bezpieczeństwa
 • rozwijanie zdolności i umiejętności
 • wysoki poziom zajęć dydaktycznych
 • różnorodne formy pracy z dziećmi
 • szeroki zakres działań pozalekcyjnych
 • pomoc pedagoga szkolnego
 • bezpieczeństwo uczniów

Rozwijamy intelekt (uczniowski), wspomagamy zdolność spostrzegania i kojarzenia. zachęcamy do działania, wzmacniamy wiarę we własne siły. Odpowiedzialność, pracowitość, godność; to najważniejsze dla nas wartości.

Staramy się stwarzać optymalną sytuację, w której młodzi ludzie mogą rozwijać swoje zdolności oraz umiejętności funkcjonowania w nowej rzeczywistości europejskiej.

Uczniowie mający problemy w nauce są objęci opieką reedukatora i logopedy. Dla uczniów klas I-III są organizowane zajęcia wyrównawcze. Języków obcych uczymy od pierwszej klasy. Klasy są podzielone na grupy.

Świetlica

W naszej szkole jest świetlica. W świetlicy dzieciom zapewniamy stałą opieką wykwalifikowanej kadry oraz różnorodne zajęcia, pomoc w odrabianiu zadań domowych oraz zabawy, konkursy plastyczne, techniczne, recytatorskie, wokalne, taneczne.

Stołówka

W naszej szkole jest stołówka, w której stołują się uczniowie i nauczyciele. Obiady są gotowane w kuchni szkolnej i składają się z dwóch dań.

Szkoła zapewnia:
 • kompetentnych nauczycieli i wychowawców
 • opiekę, przyjazne, bezpieczne i korzystne dla zdrowia warunki edukacji
 • poszanowanie praw ucznia
 • warunki prawidłowego rozwoju psychofizycznego i rekreacji
 • możliwość poznawania regionu i kraju
Osiągnięcia naukowe:

Uczniowie naszej szkoły co roku biorą udział w konkursach przedmiotowych (szkolnych) oraz ogólnopolskich i wojewódzkich. Są to konkursy polonistyczne, recytatorskie, przyrodnicze, ekologiczne, matematyczne, plastyczne i historyczne. Nasi uczniowie zajmują na nich punktowane miejsca. Mamy dużo uzdolnionych i mądrych uczniów ze wspaniałymi wynikami w nauce, co wykazują właśnie konkursy i sprawdzian szóstoklasistów.

Osiągnięcia sportowe:

Nasza szkoła może pochwalić się wieloma sukcesami sportowymi. Uczniowie o wybitnych zdolnościach sportowych biorą udział nie tylko w zawodach szkolnych i międzyszkolnych, ale również w zawodach na szczeblu powiatowym oraz w "Czwartkach lekkoatletycznych".
Oto dyscypliny w jakich bierzemy udział:

 • rzut piłeczką palantową
 • skok w dal
 • biegi (60m, 300m, 1000m)
 • skok wzwyż
 • Największe osiągnięcia mamy w siatkówce, koszykówce i tenisie stołowym.
Po lekcjach

Na zajęciach pozalekcyjnych uczniowie mogą rozwijać swoje zainteresowania i umiejętności.

 • koło polonistyczne
 • koło matematyczne
 • koło plastyczne
 • koło ekologiczno - przyrodnicze
 • koło europejskie
 • koło informatyczne
 • koło historyczne
 • SKS (chłopcy i dziewczęta) 

Dla rodziców:

Dyrektor szkoły:  mgr Dorota Anna Rejek, przyjęcia interesantów:

 • Pon. 8.00 - 9.30
 • Czw. 14.00 - 16.00
Sekretariat, przyjęcia interesantów:   
 • Pon. 8.00 - 16.00
 • Wt. 8.00 - 16.00
 • Śr. 8.00 - 16.00
 • Czw. 8.00 - 16.00
 • Pt. 8.00 - 12.00

Dodatkowo sekretariat jest czynny podczas każdego zebrania z rodzicami i dnia otwartego w godzinach 17.00 - 19.00

Intendentka, przyjęcia interesantów:   
 • Pon. 11.30 - 15.30
 • Wt. 7.45 - 11.45
 • Śr. 7.45 - 11.45
 • Czw. 7.45 - 11.45
 • Pt. 7.45 - 11.45
Szkoła zapewnia opiekę pedagoga, psychologa, logopedy i reedukatora:

Pedagog szkolny mgr Angelika

 • Pon. 9.00 - 16.00
 • Wt. 12.00 - 16.00
 • Śr. 8.00 - 12.30
 • Czw. 11.00 - 16.00
 • Pt. 8.00 - 12.30

Psycholog szkolny mgr Anna Grzeszczak

 • Pon. 8.00 - 11.45
 • Wt. 11.30 - 14.30
 • Śr. 10.00 - 16.00
 • Czw. 8.00 - 13.00
 • Pt. 11.45 - 16.00 

Psycholog szkolny mgr Ewelina Pszczółkowska

 • Wt. 8.00 - 13.00
 • Czw. 12.00 - 17.00

Logopeda mgr Beata Dornowska

 • Pon. 8.00 - 15.30   
 • Wt. 12.30 - 17.15
 • Śr. 8.00 - 12.30
 • Czw. 8.00 - 12.30
 • Pt. 12.30 - 18.15   

Reedukator mgr Małgorzata Wiązowska

 • Pon. 8.00 - 11.30
 • Wt. 7.30 - 12.30
 • Śr. 11.30 - 15.30
 • Czw . 7.30 - 14.30
 • Pt. 8.00 - 13.30
Opieka medyczna: 

Dzieci w naszej szkole objęte są stałą opieką pielęgniarki szkolnej, która pełni dyżur

codziennie od godziny 11.00 do 15.30.

Świetlica:

Świetlica szkolna jest czynna od godziny 7.00 do 17.30.

Stołówka:

W naszej szkole funkcjonuje stołówka, w której spożywają posiłki uczniowie i nauczyciele. Jednodaniowe obiady przygotowywane są w kuchni szkolnej.

Koszt obiadu dla dziecka w roku szkolnym 2015/2016 wynosi 3 zł.


Artykuły