Rewitalizacja Parku Miejskiego i Skweru VII Pułku Łączności i Skweru Lennestadt z programu POIiŚ

Autor: Biuro Funduszy Zewnętrznych

10/01/2018

Miasto Otwock złożyło w 2016 roku wniosek o dofinansowanie projektu pt. „Rewitalizacja Parku Miejskiego oraz Skweru VII Pułku Łączności i Skweru Lennestadt” z programu POIiŚ. Wniosek został pozytywnie oceniony i trafił na listę rezerwową.

Po zwiększeniu alokacji i pozytywnym rozpatrzeniu protestu Miasta projekt uzyskał w 2017 r. pozytywną ocenę i spełnił kryteria wyboru projektów (pismo NFOSIGW).

Projekt o łącznej wartości 13 225 200 zł, do realizacji w latach 2018-2019, obejmuje w szczególności:

  • budowę altan i tężni solankowej na terenie Parku Miejskiego,
  • budowę widowni i utwardzonego placu przed sceną,
  • modernizacja muszli koncertowej,
  • wykonanie fontanny i ciągów pieszych alejek,
  • wyposażenie w elementy małej architektury i odtworzenie szaty roślinnej.

W przypadku Skwerów zyskają one nową szatę roślinną oraz atrakcyjną infrastrukturę towarzyszącą (oświetlenie, wyposażenie w elementy małej architektury, nawierzchnie cięgów pieszych)

Ostateczna decyzja o dofinansowaniu zapadnie na posiedzeniu Zarządu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w dniu 16 stycznia 2018 r., po czym Minister Środowiska zdecyduje o skierowaniu inwestycji do dofinansowania.

Trzymamy kciuki za otwocki projekt!

ikona strzałka Prezentacja rewitalizacja