Rekrutacja 2017/2018

Rekrutacja do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych i klas I w szkołach podstawowych na rok szkolny 2017/2018.
HARMONOGRAM POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO NA ROK SZKOLNY 2017/2018

Terminy przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego w roku szkolnym 2017/2018 do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych, dla których Miasto Otwock jest organem prowadzącym.

Rodzaj czynności w postępowaniu rekrutacyjnym

od dnia

do dnia

Kontynuacja edukacji przedszkolnej

Składanie deklaracji o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego na kolejny rok szkolny w przedszkolu, oddziale przedszkolnym, do którego uczęszcza dziecko.

24.04.2017r.

28.04.2017r.

Postępowanie rekrutacyjne

Złożenie  wniosków o przyjęcie do publicznego przedszkola, oddziału przedszkolnego wraz z dokumentami i oświadczeniami.

08.05.2017r.

19.05.2017r.

Weryfikacja wniosków przez komisję rekrutacyjną.

22.05.2017r.

30.05.2017r.

Podanie do publicznej wiadomości listy dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych.

31.05.2017r.

Obowiązek potwierdzenia przez rodziców wyboru konkretnego przedszkola, oddziału przedszkolnego w postaci pisemnej deklaracji.

01.06.2017r.

09.06.2017r.

Podanie do publicznej wiadomości listy dzieci przyjętych i nieprzyjętych.

13.06.2017r.

 

Terminy przeprowadzenia postępowania uzupełniającego w roku szkolnym 2017/2018 do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych, dla których Miasto Otwock jest organem prowadzącym.

Rodzaj czynności w postępowaniu uzupełniającym

od dnia

do dnia

Złożenie  wniosków o przyjęcie do publicznego przedszkola, oddziału przedszkolnego wraz z dokumentami i oświadczeniami.

19.06.2017r.

22.06.2017r.

Weryfikacja wniosków przez komisję rekrutacyjną.

23.06.2017r.

27.06.2017r.

Podanie do publicznej wiadomości listy dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych.

28.06.2017r.

Obowiązek potwierdzenia przez rodziców wyboru konkretnego przedszkola, oddziału przedszkolnego w postaci pisemnej deklaracji.

28.06.2017r.

30.06.2017r.

Podanie do publicznej wiadomości listy dzieci przyjętych i nieprzyjętych.

03.07.2017r.


Wszystkie bieżące informacje znajdują się na stronie Urzędu Miasta Otwock