Przedszkole Miejskie Nr 4

UMOWY NA ROK SZKOLNY 2017/2018

Umowy dotyczące świadczenia usług przez Przedszkole Nr 4 w Otwocku w roku szkolnym 2017/2018 będą zawierane pomiędzy dyrektorem przedszkola, a rodzicami/prawnymi opiekunami dziecka w następujących terminach:

 •  7 lipca /piątek/ w godzinach 8.00–10.00
 • 10 lipca /poniedziałek/ w godzinach 8.00–10.00
 • 11 lipca /wtorek/ w godzinach 16.00–17.00
 • 20 lipca /czwartek/ w godzinach 16.00–17.00
Podpisanie umów jest obowiązkiem rodziców dzieci nowych i kontynuujących edukację przedszkolną w naszej placówce. 

dzieci


ARCHI-PRZYGODY

                       ncknck

 Z przyjemnością informujemy, że Nasze Przedszkole znalazło się w gronie placówek biorących udział w Programie Edukacji Architektonicznej ARCHI-PRZYGODY. Program został przygotowany i jest realizowany przez Narodowe Centrum Kultury.
W wiosenną ARCHI-PRZYGODĘ 2017 wyruszą przedszkolaki z grupy III. Szczegółowe informacje dotyczące projektu znajdują się TUTAJ, a zdjęcia z naszej ARCHI-PRZYGODY będziemy zamieszczać TUTAJ.


Wszystkiego co naprawdę powinienem wiedzieć, nauczyłem się w przedszkolu - o tym jak żyć, co robić, jak postępować, współżyć z innymi, patrzeć, odczuwać, myśleć, marzyć i wyobrażać sobie lepszy świat. /Robert Fulghum/

Logo Przedszkola

WITAMY NA STRONIE PRZEDSZKOLA NR 4 W OTWOCKU 

Bez względu na to, czy jesteś rodzicem naszego podopiecznego, czy rodzicem szukającym przedszkola dla swojego dziecka, mamy nadzieję, że ta strona będzie przydatnym źródłem informacji o wszystkich aspektach życia naszej placówki.

KONCEPCJA PRACY PRZEDSZKOLA

Przedszkole posiada koncepcję pracy na lata 2012-2016. Naszą misją jest zapewnienie warunków do takiego kształcenia umiejętności i postaw dzieci, aby potrafiły one wykorzystać je w kolejnym etapie edukacji. Naszym celem jest przygotowanie dzieci do podjęcia w przyszłości roli samodzielnych, aktywnych i odpowiedzialnych członków ludzkiej społeczności, wrażliwych na potrzeby drugiego człowieka i środowiska.  

CELE STRATEGICZNE
 1. Organizowanie procesów edukacyjnych zapewniających wszechstronny i harmonijny rozwój każdego wychowanka oraz dobre przygotowanie do podjęcia nauki w szkole.

 2. Wspomaganie rodziny w wychowaniu dziecka, współdziałanie z rodzicami w celu ujednolicenia oddziaływań wychowawczych oraz wdrażanie rodziców do współdecydowania w sprawach przedszkola.

 3. Dbanie o pozytywny wizerunek przedszkola w środowisku - współpraca z lokalnymi instytucjami i promocja placówki.

 4. Wspomaganie rozwoju zawodowego nauczycieli.

 5. Zapewnienie odpowiedniej bazy i wyposażenia przedszkola gwarantującego właściwą realizację zadań placówki. 

Dążymy do tego, by: 

DZIECI

 • dobrze adaptowały się do warunków przedszkola,
 • były bezpieczne, radosne i dobrze wychowane,
 • stawały się aktywne, twórcze, wrażliwe, otwarte na siebie i świat, akceptujące odrębność innych,
 • były wrażliwe na otaczającą przyrodę, uczyły się ją chronić,
 • zostały solidnie przygotowane do podjęcia obowiązków szkolnych.

RODZICE

 • współpracowali z nauczycielami na rzecz wszechstronnego rozwoju swoich dzieci,
 • byli naszymi sojusznikami, współdecydowali i angażowali się w pracę na rzecz rozwoju przedszkola.

NAUCZYCIELE

 • w przyjaznej atmosferze ułatwiali dzieciom adaptację do przedszkola, pracowali z pasją, nieustannie doskonaląc swoje umiejętności, pogłębiając wiedzę i podnosząc kwalifikacje,
 • byli przewodnikami po ścieżkach wiedzy, współtowarzysząc dzieciom w zabawie.

DYREKTOR

 • koordynował działania na rzecz nowoczesnej edukacji dzieci, prowadzącej ku radosnemu poznawaniu przez nie świata.

PRZEDSZKOLE I JEGO OTOCZENIE

 • wyróżniało się sprawnym i nowoczesnym zarządzaniem, a pracownicy odczuwali satysfakcję ze swojej pracy,
 • swoją estetyką, funkcjonalnością, wyposażeniem zapewniało bezpieczne i optymalne warunki realizacji zadań edukacyjnych i opiekuńczych.

dzieci