Prezydent

Prezydent Miasta Otwocka Jarosław Tomasz Margielski