Prezydent

Prezydent Miasta Otwocka
Jarosław Tomasz Margielski