Posiedzenie Komisji Opiniującej Budżetu Obywatelskiego

Autor: Administrator serwisu

W środę 16 listopada 2016 o godz. 12.00 w Auli budynku A Urzędu Miasta odbędzie się posiedzenie Komisji Opiniującej, która wybierze projekty do głosowania w Budżecie Obywatelskim.

Skład Komisji Opiniującej określiła Uchwała Rady Miasta Nr XXXIII/264/16 z dnia 23 sierpnia 2016 r. Należą do niej:

Magdalena Nowak – radna delegowana przez Radę Miasta Otwocka

Barbara Olpińska – radna delegowana przez Radę Miasta Otwocka

Wojciech Dziewanowski – radny delegowany przez Radę Miasta Otwocka

Marcin Kraśniewski – radny delegowany przez Radę Miasta Otwocka

Jarosław Margielski – radny delegowany przez Radę Miasta Otwocka

Witold Wachnicki – radny delegowany przez Radę Miasta Otwocka

Anna Gut – Naczelnik Wydziału Inwestycji

Andrzej Hałaczkiewicz – Naczelnik Wydziału Gospodarki Komunalnej

Elżbieta Salamończyk - Naczelnik Wydziału Planowania Przestrzennego

Iwona Lech - Skarbnik Miasta    

W odpowiedzi na komunikat Prezydenta Miasta Otwocka organizacje pozarządowe (Cech Rzemiosł Różnych i Przedsiębiorczości oraz Bractwo Strzelców Kurkowych Lechity) zgłosiły do prac w Komisji kandydaturę Jerzego Przeździaka. Rada Miasta Otwocka delegowała jako przedstawiciela organizacji pozarządowej Dariusza Węgrowicza.