Otwarte konkursy ofert – posiedzenie Komisji Opiniującej

Autor: Wydział Kultury i Promocji

10/01/2018

Szanowni Państwo, informujemy, że w piątek, 12 stycznia 2018 r. odbędzie się posiedzenie Komisji Opiniującej wnioski złożone w ramach otwartych konkursów ofert w zakresie:

  • upowszechniania kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, kultury fizycznej, turystyki, ratownictwa górskiego i wodnego, ochrony zdrowia oraz edukacyjnej opieki wychowawczej na rok 2018
  • ochrona zdrowia – przeciwdziałanie alkoholizmowi

Wyniki zostaną opublikowane na stronie www.otwock.pl do 17 stycznia 2018 roku.

 

EDYCJA z dn. 17.01.2018 r.

W dniu 12 stycznia 2018 r. o godz. 14.00 odbyło się posiedzenie Komisji Konkursowej ds. opiniowania ofert złożonych przez organizacje pozarządowe i podmioty. Komisja konkursowa przedstawiła propozycję Prezydentowi odstąpienia od rozstrzygnięcia w całości dotyczącego w/w otwartego konkursu ofert. W związku z zaleceniem Komisji Prezydent Miasta Otwocka postanowił odstąpił od rozstrzygnięcia konkursu.

Protokół z posiedzenia komisji opiniującej