Oświadczenie Prezydenta Zbigniewa Szczepaniaka

Szanowni Państwo,

W związku z nieprawdziwymi informacjami pojawiającymi się w Internecie oraz w gazetach tabloidowych, przedstawiam oświadczenie dotyczące wydarzeń z 23 grudnia 2015 r.

W dniu 23 grudnia o godzinie 14.00 miała odbyć się komisja ochrony środowiska. Została ona zaplanowana przez radnych dzień wcześniej, choć ja sam dowiedziałem się o niej tego samego dnia (23 grudnia) o 8.00 rano. W związku z umówionym wcześniej służbowym spotkaniem wydelegowałem pracownika prowadzącego sprawę wysypiska Sater, do udziału w tejże komisji. Jednocześnie zaznaczając, że będę obecny na niej po odbyciu wcześniej zaplanowanego spotkania.

Wychodząc na spotkanie, przy wyjściu z budynku urzędu na parking, spotkałem grupę kilkunastu osób blokujących wyjście. Wśród nich zauważyłem m. in . Irenę Kwolczak El Korbi ze stowarzyszenia "Zielony Kasztel", Sławomira Dąbrowskiego - byłego prezydenta miasta Otwocka oraz radnych: Marcina Kraśniewskiego, Jarosława Łakomskiego, Krzysztofa Kłóska, Jarosława Margielskiego i Monikę Kwiek.

Zgromadzone osoby zachowując się agresywnie uniemożliwiały mi przejście. Informowałem obecnych, że na komisji będzie obecny, przygotowany merytorycznie, pracownik Urzędu Miasta. Powtórzyłem także kilkukrotnie, że pojawię się na komisji po odbyciu spotkania i udałem się do samochodu.

Jadąc w stronę bramy minąłem klika osób opuszczających teren Urzędu Miasta, a następnie zauważyłem Irenę Kwolczak El Korbi. Zasygnalizowała ona, że została przeze mnie potrącona. Nie potwierdzam tego. Po zatrzymaniu się i rozmowie z obecnymi na miejscu zdarzenia, postanowiłem wezwać Policję. Po przyjeździe patrolu okazało się, że jeszcze jedna osoba spośród zgromadzonych twierdzi, że została przeze mnie potrącona, jednak nie posiadała żadnych śladów kolizji.

Szanowni Państwo jestem przekonany, że wbrew pojawiającym się informacjom, żadna z osób nie odniosła obrażeń w wyniku mojego działania. Nie wiem jaki cel przyświecał uczestnikom spotkania, nie zamierzam, idąc śladem moich przeciwników, czegokolwiek insynuować. Pozostawiam sprawę do wyjaśnienia Policji.

Apeluję jednak od powstrzymania się w wydawaniu osądów do momentu zakończenia postępowania.

Sprostowanie

W dniu 30 grudnia 2015 r., na prośbę radnego Marcina Kraśniewskiego, prostuję podaną przeze mnie wcześniej informację, że był on obecny wśród radnych blokujących wyjście z urzędu. Pan Marcin Kraśniewski dołączył do pozostałych radnych dopiero przy bramie.

Prezydent Miasta Otwocka
Zbigniew Szczepaniak