Nasza oferta

Zestaw programów wychowania przedszkolnego dopuszczonych do użytku w placówce od 01.09.2012 r.:
 • "Od przedszkolaka do pierwszaka" Iwona Broda, Wydawnictwo WSiP,
 • "Razem w przedszkolu" Jolanta Andrzejewska, Jolanta Wierucka, Wydawnictwo WSiP.
Programy własne nauczycieli Przedszkola Nr 4 oraz inne programy wspomagające pracę przedszkola:
 • program ekologiczny "Przedszkolak przyjacielem przyrody",
 • program dotyczący bezpieczeństwa,
 • program "Szkolne ABC",
 • program adaptacyjny,
 • program zajęć katechetycznych "Kochamy Dobrego Boga. Wprowadzenie w życie religijne”.
BEZPŁATNE ZAJĘCIA DODATKOWE W NASZYM PRZEDSZKOLU:
 • zajęcia logopedyczne - przeznaczone dla dzieci wymagających wsparcia logopedycznego. Indywidualne ćwiczenia usprawniające narządy mowy, aparat oddechowy, korygujące wady wymowy.
  Zajęcia odbywają się we wtorki i czwartki od 9:00 do 12:00.
 • nauka religii - zajęcia odbywają się dwa razy w tygodniu, w poniedziałki i piątki, w godzinach 14:00 - 14.30. W zajęciach tych biorą udział dzieci z gr. III /5 i 6 latki/, których rodzice wyrażą zgodę w formie pisemnego oświadczenia.