Metropolia Działa - podsumowanie kontraktacji, listopad 2016 – styczeń 2018.

Autor: BFZ

26/02/2018

Miasto Otwock realizuje cztery projekty w ramach ZIT WOF:

  • Wybierzmy rower – Partnerstwo dla rozwoju komunikacji niskoemisyjnej WOF – budowa ścieżek rowerowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie Miasta Otwocka
  • Szkoła bliżej nauki - Stworzenie w 7 gminach Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego warunków dla nauczania opartego na metodzie eksperymentu poprzez zwiększenie umiejętności i kompetencji nauczycielek i nauczycieli w zakresie pracy metodą eksperymentu, wyposażenie szkół w zestawy edukacyjne i narzędzia do nauczania przedmiotów przyrodniczych oraz rozwój kompetencji uczniów i uczennic w zakresie przedmiotów przyrodniczych m.in. poprzez realizację projektów edukacyjno-badawczych
  • Bliżej rynku pracy – Integrowany System Doradztwa Edukacyjno - Zawodowego ZIT WOF
  • Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny -Virtual WOF