Marek Leśkiewicz


Adres e-mail:
mleskiewicz@otwock.pl
Klub radnych:
Bezpartyjny
Okręg:
3

Członek komisji:

Komisji Budżetu i Inwestycji

Komisji Ochrony Środowiska i Urbanistyki

Komisji Kultury, Sportu i Turystyki

Komisji Miszkaniowej

Doraźnej Komisji Inwentaryzacyjnej


Artykuły