Lokalny Program Rewitalizacji zaktualizowny

Autor: bfz

29/12/2017

Uchwalona w listopadzie ,,Aktualizacja Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Otwocka na lata 2016 -2023" uzyskała pozytywną ocenę ekspertów i została wpisana do Wykazu programów rewitalizacji Województwa Mazowieckiego.

do pobrania