Klub Senior+ w Otwocku

Autor: Biuro Komunikacji Społecznej

10/04/2018

Miasto Otwock złożyło ofertę w konkursie ogłoszonym przez Departament Polityki Senioralnej Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w ramach Programu Wieloletniego „Senior+”. Dotacja w wysokości 150 000 zł przeznaczona byłaby na utworzenie Klubu Senior+ w budynku przy ulicy Warszawskiej 28 w Otwocku.

W ramach realizacji zadania publicznego zaplanowano remont istniejącego, obecnie nieużytkowanego, obiektu przy ul. Warszawskiej 28. W wyniku modernizacji budynku zostaną utworzone pomieszczenia, które w całości spełniają minimalny oraz podwyższony standard placówki w zakresie Klubu Senior+. Dla otwocczan w wieku 60+ przewidziano 1 pomieszczenie pobytu dziennego pełniące funkcję sali spotkań – służące gremialnym spotkaniom seniorów oraz mniejszym uroczystościom; kuchnię terapeutyczną z jadalnią wyposażone w sprzęty, urządzenia i naczynia do przygotowywania i spożycia posiłków mogące również pełnić rolę małej jadalni; 3 łazienki wyposażone w tym jedna dostosowana dla niepełnosprawnych; wydzielone miejsce pełniące funkcję szatni dla seniorów wraz z miejscami na ubrania; pokój rehabilitacji fizycznej wyposażone w drabinki, materace, rower treningowy oraz drobny sprzęt do ćwiczeń dla seniorów; pokój terapii zajęciowej wyposażony w kanapy, krzesła, fotele, stoliki, szafki, regały, telewizor, wieże audio, komputer przenośny, biurko; pokój komputerowy, 2 pokoje administracyjne, pomieszczenie magazynowe.

Utworzona placówka zapewni miejsca dla 30 seniorów i będzie funkcjonowała 4-5 dni 
w tygodniu przez 6-8 godzin. Godziny funkcjonowania placówki zostaną szczegółowo uzgodnione 
z uczestnikami zajęć. Ponadto możliwe będzie również funkcjonowanie placówki w dni wolne od pracy, jeśli uczestnicy zajęć wyrażą taką wolę, szczególnie w ramach obchodów świąt narodowych, tradycyjnych oraz spotkań okolicznościowych.

W wyremontowanym budynku przy ul. Warszawskiej 28 zaplanowano także siedziby otwockich organizacji pozarządowych.

Wniosek dotyczący zapewnienia środków budżetowych na modernizację budynku przy ul. Warszawskiej 28 w celu utworzenia Klubu Senior+ i przystosowania obiektu dla otwockich organizacji społecznych został pozytywnie zaopiniowany przez Komisję Budżetu i Inwestycji na posiedzeniu w dniu 9 kwietnia br. Decyzja Ministerstwa o przyznaniu dotacji zapadnie do 20 kwietnia br.

 

Galeria