Jednym głosem w sprawie obwodnicy

Autor: BIURO KOMUNIKACJI SPOŁECZNEJ

24/11/2017

W listopadzie br. do Urzędu Miasta Otwocka wpłynęło pismo Zarządu Dzielnicy Wawer Miasta Stołecznego Warszawy, w którym samorządowcy proszą premier Beatę Szydło o zajęcie się sprawą utrudnień związanych z budową przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad Południowej Obwodnicy Warszawy.

DO POBRANIA:

Pismo Zarządu Dzielnicy Wawer M.St. Warszwy

Samorządowcy z Wawra proszą Premier o zajęcie stanowiska w tej sprawie i wpłynięcie na inwestora (GDDKiA) oraz wykonawcę inwestycji aby poparł działania Zarządu Dzielnicy i organizacji pozarządowych w kwestii zniwelowania niedogodności i zmienił plany wprowadzenia tymczasowej organizacji ruchu w ulicach Patriotów i Mozaikowa. Autorzy apelu zwracają uwagę, że prowadzone prace w znaczny sposób utrudniają komunikację centrum Warszawy z południowo-wschodnią częścią miasta oraz sąsiednimi gminami położonymi na tzw. „linii otwockiej”.

Prezydent Miasta Otwocka Zbigniew Szczepaniak poparł apel Zarządu Dzielnicy Wawer zwracając jednocześnie uwagę, że budowa POW zbiegła się w czasie z budową drogi ekspresowej S17, modernizacją linii kolejowej nr 7 oraz budową mostu na rzece Świder, a dojazd do Warszawy będzie coraz trudniejszy.

DO POBRANIA:

Pismo Prezydenta Miasta Otwocka

Zdaniem Prezydenta Miasta Otwocka tylko wspólne działanie samorządowców może mieć realny wpływ na inwestorów, których działania dotychczas nie były skoordynowane, a informacje o utrudnieniach są przekazywane wybiórczo do gmin i w czasie uniemożliwiającym ich przekazanie mieszkańcom.

Na stronie www.otwock.pl uruchomiona zostanie zakładka poświęcona inwestycjom drogowo-kolejowym realizowanym na tzw. „linii otwockiej” oraz utrudnieniom związanym z ich realizacją.