Jak się spotkać z Prezydentem?

Prezydent Miasta Otwocka Jarosław Tomasz Margielski

e-mail: prezydent@otwock.pl

W przypadku spraw należących do kompetencji zastępców Prezydenta Miasta, prosimy o kontakt z odpowiednimi sekretariatami: