Jak się spotkać z Prezydentem?

Prezydent przyjmuje interesantów w poniedziałki, w godz. 13.20-18.30. Aby umówić spotkanie należy skontaktować się z sekretariatem:

Prezydent Miasta Otwocka Jarosław Tomasz Margielski

e-mail: prezydent@otwock.pl

W przypadku spraw należących do kompetencji zastępców Prezydenta Miasta, prosimy o kontakt z odpowiednimi sekretariatami:

I Wiceprezydent Miasta Piotr STEFAŃSKI

tel. 22 779-27-92
e-mail: pstefanski@otwock.pl