Jak głosować

Autor: Administrator serwisu

Logo Budżetu Obywatelskiego

Przeczytaj zasady głosowania, aby twój głos był ważny

Każdy uprawniony mieszkaniec ma prawo głosować tylko raz. Oznacza to, że możesz:

 • oddać tylko jedną papierową kartę do głosowania na której wskażesz po jednym projekcie z każdego progu kwotowego. Możesz wskazać maksymalnie 5 wybranych przez siebie projektów.

  lub 
 • zagłosować drogą elektroniczną poprzez stronę internetową www.budzetobywatelski.otwock.pl 

Wzór poprawnego głosowania na projekty z każdego progu kwotowego na karcie papierowej:

Skan karty z poprawnie zaznaczonymi głosami

Niepoprawnie głosowanie na projekty z każdego progu kwotowego:

niepoprawnie oddane głosy

WAŻNE! Oddanie kart do głosowania w formie papierowej w liczbie większej niż 1 przez tę samą osobę spowoduje uznanie za ważną tę kartę, która wpłynie jako pierwsza. Pozostałe karty uznane zostaną za nieważne. 

Głos jest ważny także w przypadku głosowania tylko na niektóre progi kwotowe:

Poprawnie wypełniona karta do glosowania przy głosowaniu na niektóre progi kwotowe

 

 1. Oddanie głosu zarówno na karcie papierowej, jak i drogą elektroniczną przez tę samą osobę spowoduje uznanie za ważną kartę w formie papierowej.
 2. Próba głosowania poprzez stronę internetową więcej niż jeden raz będzie uniemożliwiona przez system informatyczny.
 3. Każdy uprawniony mieszkaniec może zagłosować na 5 projektów, po jednym z każdego progu kwotowego.
 4. Za nieważne uznane zostaną karty:
  1. wypełnione nieczytelnie i niezawierające wymaganych danych, wymaganych oświadczeń oraz zgody na przetwarzanie danych osobowych,
  2. zawierające więcej wybranych projektów niż po jednym w każdym progu kwotowym,
  3. zawierające nieprawdziwe dane,
  4. wypełnione przez osoby nieuprawnione do głosowania.

ikona strzałka Lista projektów do głosowania

ikona strzałka Wykaz lokalizacji urn do głosowania

ikona strzałka Lista projektów wraz z opiniami Komisji