Informujemy o akcji mycia pojemników na odpady komunalne.

Autor: Wydział Gospodarki Odpadami

03/07/2017

samochód z zamontowaną myjką

Przedmiotowe zadanie będzie wykonywane w miesiącach czerwiec-lipiec, przypominamy iż Właściciele nieruchomości zobowiązani są do zapewnienia podmiotowi odpowiedzialnemu za dezynfekcje pojemników, swobodnego dostępu i dojazdu, tj. umieszczeniu ich poza ogrodzeniem nieruchomości przed godz. 6:00 lub otwarciu punktu gromadzenia odpadów.

Eko sposób mycia pojemników na odpady.

Mycie i dezynfekcja pojemników odbywa się poprzez podniesienie pojemnika przez samochód wyposażony w maszynę myjącą. Urządzenie może jednocześnie podnieść jeden pojemnik o pojemności 1100 litrów lub dwa pojemniki 120l/240l. Urządzenie jest wyposażone w dysze, które myją pojemniki pod ciśnieniem - płynem do dezynfekcji.

Woda z przedmiotowym płynem działa wyłącznie w obiegu zamkniętym. Woda zanieczyszczona, po myciu pojemników pozostaje we wnętrzu samochodu i jest wywożona do punktu zlewnego.

Należy pamiętać, że czysta woda z płynem pobierana jest z jednego wewnętrznego zbiornika, natomiast woda po umyciu pojemników wpada do drugiego wewnętrznego zbiornika. Płyn używany do dezynfekcji jest zgodny z obowiązującymi normami. Pojemniki po dokonaniu stosownych prac, zostają odprowadzone w  miejsce, z którego były zabrane.

Następna akcja mycia pojemników odpbędzie się w okresie jesiennym.

ikona strzałka Harmonogramy rejonów A1 i A2 (do pobrania)

ikona strzałka Harmonogramy rejonów B1-6 i C1-6 (do pobrania)