WYJAŚNIENIE nieprawdziwych informacji przekazanych podczas ostatniej Komisji Gospodarki Miejskiej przez Przewodniczącego Rady Miasta

Autor: Biuro Komunikacji Społecznej

07/06/2018

 

 

 

Na prośbę przedstawicieli Pana Baranowskiego radni Rady Miasta w dniu wczorajszym zorganizowali komisję, na której sam zainteresowany ostatecznie nie zjawił się. Podczas tej komisji wobec braku przedstawicieli tutejszego urzędu przewodniczący rady miasta Jarosław Margielski miał okazję przedstawić wiele nieprawdziwych informacji. Poniżej odnosimy się do kwestii kilku z nich: 

1. Radny Jarosław Margielski stwierdził, że Prezydent miasta złożeniem wniosku do sądu o odebranie użytkowania wieczystego spółce Dorex zablokował licytacje komorniczą tejże nieruchomości. Tymczasem licytacja ta odbyła się, stawili się na niej potencjalni inwestorzy, jednak żaden z nich nie zdecydował się nabyć tych nieruchomości. Dowód: (skan protokołu sporządzonego przez komornika).

Protokół Komornika

2. Radny Jarosław Margielski zarzuca Prezydentowi, że przed samymi wyborami forsuje on uchwalenie planu zagospodarowania centrum umożliwiającemu większą zabudowę w miejscu niedokończonej galerii. Tymczasem Prezydent wielokrotnie tłumaczył radnym, że w momencie, gdy powstało studium (przed 2010 r) gmina nie miała pojęcia, że w mieście będzie powstawała inna galeria tj. przy. ul. Kupieckiej. Założenia dotyczące studium i planów zagospodarowania pochodziły właśnie z tamtych lat. Sprawa została wytłumaczona między innymi podczas  komisji w styczniu tego roku:

 

 

3. W lutym tego roku komisja Ochrony Środowiska i Urbanistyki podjęła stanowisko, że plan centrum nie będzie procedowany do momentu zakończenia się toczącego się sporu sądowego o odebranie użytkowania wieczystego na rzecz miasta. Od tej pory prezydent nie składał żadnych propozycji ponieważ  zgodnie z zaleceniami komisji oczekuje na zakończenie sprawy sądowej. (Patrz stanowisko komisji z lutego 2018 r)

Stanowisko Komisji

4. O tym, że fundamenty niedokończonej budowy znajdują się poza nieprzekraczalną linią zabudowy jest wiadomo od dłuższego czasu. Sami radni również wizytowali miejsce budowy, chociażby przy okazji ustaleń dotyczących zastępczej wymiany ogrodzenia przez PINBud.

Nie zmienia to faktu, że inwestor nie posiada pozwolenia na budowę czego PINBud jest w świadomy od dwóch lat tj. od 2016 r. Wtedy to Wojewoda Mazowiecki unieważnił posiadane przez spółkę Dorex pozwolenie na budowę, że względu na to, że dotyczyło ono również działek których inwestor nie był już właścicielem. (Patrz pismo Wojewody Mazowieckiego z 2016 r)

 pozwolenie na budowe

Dodatkowo wyjaśniamy, że prawnik reprezentujący miasto w sporze sądowym oraz przedstawiciele urzędu nie mogli wziąć udziału we wczorajszej komisji ze względu na to, że w dniu dzisiejszym odbywa się kolejna rozprawa. Publiczne przedstawianie strategii procesowej na dzień przed procesem mogłoby zaszkodzić miastu. Wiceprezydent oraz prawnik reprezentujący w sądzie urząd miasta  odpowie na wszystkie pytania mieszkańców, radnych i przedstawicieli prasy na specjalnie zwołanej konferencji prasowej, która odbędzie się już po dzisiejszej rozprawie sądowej.

 

 

Galeria