Dzień Pracownika Socjalnego

Autor: Wydział Kultury i Promocji

23/11/2017

"Niesienie pomocy wymaga odpowiedniej wiedzy, doświadczenia, a przede wszystkim szczególnych kompetencji – wrażliwości, empatii, szacunku, zrozumienia dla drugiego człowieka, jego potrzeb i problemów. Te wyjątkowe cechy charakteryzują pracowników socjalnych, na co dzień być może niewidocznych, ale pracujących z wielkim zaangażowaniem i poświęceniem. Nierzadko na swojej drodze napotykają wiele trudności, ale nie poddają się, walczą o tych, którym pomagają tak by zmniejszać ich poczucie bezradności w pokonywaniu przeciwności losu.”

21 listopada w całej Polsce obchodzony był Dzień Pracownika Socjalnego. Z tej okazji Wiceprezydent Miasta Otwocka Agnieszka Wilczek spotkała się z pracownikami Ośrodka Pomocy Społecznej w Otwocku. Pani Wiceprezydent złożyła wszystkim zgromadzonym pracownikom życzenia z okazji ich święta oraz na ręce Dyrektor Ośrodka Wiesławy Ejsmont przekazała okolicznościowy list. Na pewno nie bez znaczenia dla wszystkich było przekazanie informacji dotyczącej zwiększenia wynagrodzeń dla pracowników otwockiego OPSu, które Pan Prezydent Zbigniew Szczepaniak zawarł w propozycji budżetu przekazanej w dniu 15 listopada Radzie Miasta Otwocka.

Galeria