Dyżury Przewodniczącego Rady Miasta Otwocka i Wiceprzewodniczących Rady Miasta Otwocka

Przewodniczący Rady Miasta Otwocka

Jarosław Margielski

Wiceprzewodnicząca Rady Miasta Otwocka

Magdalena Nowak

Wiceprzewodniczący Rady Miasta Otwocka

Czesław Woszczyk

przyjmują interesantów w sprawach skarg i wniosków

w czwartek – godz. 17.00 - 19.00