Dariusz Krzysztof Kosyła


Adres e-mail:
dkosyla@otwock.pl
Klub radnych:
Prawo i Sprawiedliwość
Okręg:
4

Członek komisji:

Komisji Budżetu i Inwestycji

Komisji Kultury, Sportu i Turystyki

Komisji Spraw Społecznych, Zdrowia i Porządku Publicznego

Komisji Mieszkaniowej

Doraźnej Komisji Inwentaryzacyjnej


Artykuły