Budżet Miasta

Budżet Miasta Otwocka na 2016 rok

Dochody i wydatki

ikona strzałka

Dochody: 137 937 940 zł

 • Podatki i opłaty: 74,9 mln zł
 • Subwencja oświatowa: 26,1 mln zł
 • Pomoc społeczna: 9,8 mln zł
 • Gospodarka mieszkaniowa: 9,7 mln zł
 • Gospodarka komunalna i ochrona środowiska: 9,3 mln zł
 • Transport i łączność: 4 mln zł
 • Oświata i wychowanie: 3,1 mln zł
 • Administracja publiczna: 440 tys. zł
 • Polityka społeczna: 360 tys. zł
 • Bezpieczeństwo i ochrona przeciwpożarowa: 120 tys. zł
 • Handel: 17 tys. zł


   

ikona strzałka

Wydatki: 142 321 610 zł

 • Oświata i wychowanie: 54,2 mln zł
 • Transport i łączność: 22,5 mln zł
 • Pomoc społeczna: 18,1 mln zł
 • Administracja publiczna: 14,2 mln zł
 • Gospodarka komunalna i ochrona środowiska: 11,9 mln zl
 • Kultura: 7,1 mln zł
 • Edukacyjna opieka wychowawcza: 2,1 mln zł
 • Sport: 1,9 mln zł
 • Różne rozliczenia: 1,8 mln zł
 • Bezpieczeństwo i ochrona przeciwpożarowa: 1,8 mln zł
 • Gospodarka mieszkaniowa: 1,7 mln zł
 • Polityka społeczna: 1,6 mln zł
 • Obsługa długu publicznego: 1,4 mln zł
 • Ochrona zdrowia: 900 tys. zł
 • Działalność usługowa: 600 tys. zł
 • Handel: 200 tys. zł
 • Turystyka: 90 tys. zł
 • Rolnictwo i łowiectwo: 35 tys. zł

Plan wydatków majątkowych na 2016 rok:

 • przebudowa ronda im. ks. Jana Raczkowskiego – 135 000
 • projekt ronda na skrzyżowaniu ulic Samorządowej i Reymonta – 58 490
 • projekt budowy ronda na skrzyżowaniu ulic Wawerskiej i Szkolnej – 55 390
 • budowa ciągu pieszo-rowerowego oraz miejsc parkingowych w ul. Poniatowskiego (na odc. od ul. Andriollego do ul. Filipowicza) – 250 000
 • budowa odwodnienia w ul. Karczewskiej na wysokości ul. Lennona – 30 000
 • budowa ciągu pieszo-rowerowego w ul. Kraszewskiego na odcinku od ul. Batorego do granicy Miasta Otwocka – 225 000
 • budowa ciągu pieszo-rowerowego w ul. Kraszewskiego (na odcinku od ul. Brzozowej do ronda Żołnierzy AK, IV rejonu Otwock - Fromczyn) – I etap – 235 000
 • remont chodników i miejsc postojowych wraz z budową ciągu pieszo-rowerowego w ul. Czaplickiego – 137 000
 • remont chodników i miejsc postojowych wraz z budową ciągu pieszo-rowerowego w ul. Samorządowej (na odcinku od ul. Kościuszki do ul. Słowackiego) – 120 000
 • budowa ciągu pieszo-rowerowego w ul. Narutowicza – Etap II – 1 000 000
 • budowa przystanków autobusowych ul. Majowej na wysokości ul. Wąskiej, na ul. Kraszewskiego przy ul. Chrobrego oraz przy ul. Kraszewskiego – rondo Żołnierzy AK IV Rejonu Otwock Fromczyn – 20 000
 • projekt i budowa ciągu pieszo-rowerowego oraz remont chodników w ul. Przewoskiej – 345 000
 • budowa ciągu pieszo-rowerowego w ul. Majowej (na odcinku od ul. Bagatela do ul. Otwockiej) – 420 000
 • rozbudowa ul. Jana Pawła II w Otwocku i ul. Sikorskiego w Józefowie oraz budowa odcinka projektowanej ul. Sikorskiego wraz z obiektem mostowym przez rzekę Świder na terenie gminy Otwock i Józefów, powiat otwocki – 2 000 000
 • budowa nawierzchni drogi (jezdnia + chodnik) wraz z progami zwalniającymi na ul. Kukułczej w Otwocku – 200 000
 • projekt i ronda na skrzyżowaniu ulic Andriollego i Pułaskiego – 67 790
 • projekt i budowa ciągu pieszo-rowerowego w ul. Armii Krajowej (na odcinku od ul. Filipowicza do ul. Narutowicza) – 550 000
 • projekt i wbudowanie znaku drogowego aktywnego D6 z zasileniem solarnym przy ścieżce rowerowej w ul. Ślusarskiego – 8500
 • przebudowa jezdni i chodnika w ul. Olszowej (na odcinku od ul. Batorego do ul. Przewoskiej) – 168 000
 • projekt i budowa ul. Księżycowej z kostki betonowej (od ul. Wroniej do ul. Zygmunta wraz z zatoką) – 115 000
 • budowa odwodnienia oraz remont miejsc parkingowych przy ul. Wroniej (kostka EKO) – 50 000
 • budowa łącznika ul. Ługi z ul. Wiejską + aktualizacja projektu – 100 000 
 • projekt i budowa ul. Przewoskiej od ul. Okrzei do dz. ew. 101/1 obr. 22 – 270 000
 • projekt i budowa jezdni w ul. Krakowskiej (kostka bet.) na odcinku od ul. Łukasińskiego do ul. Okrzei – 75 000
 • projekt i budowa jezdni w ul. Poznańskiej (kostka bet.) na odcinku od ul. Łukasińskiego do ul. Okrzei – 75 000
 • projekt i budowa przejścia dla pieszych w ul. Wiejskiej na wysokości skrzyżowania z ul. Gorzowską/ul. Czerską wraz ze znakami ostrzegawczymi – 6000 
 • montaż progów zwalniających w ul. Wrocławskiej – 4000
 • projekt ul. Wrocławskiej z płyt betonowych wraz z wypełnieniem z kostki betonowej EKO oraz poboczami z kostki betonowej EKO (łączna szerokość wykonanej nawierzchni – 5 m) wraz z gumowymi bądź plastikowymi progami zwalniającymi – 5000
 • projekt i budowa ul. Wileńskiej z płyt betonowych z wypełnieniem z płyt EKO na odcinku od ul. Łukasińskiego do ul. Wiejskiej – 100 000
 • projekt budowy ul. Czerskiej z kostki bet. – 17 000
 • budowa jezdni w ul. Sołeckiej z kostki bet. na odcinku od ul. Tysiąclecia do ul. Okrzei – 350 000
 • budowa jezdni w ul. Giżyckiej z kostki bet., II etap – 230 000
 • projekt i budowa jezdni ul. Łukasińskiego (na odcinku od ul. Portowej do ul. Turystycznej) – 370 000
 • projekt i budowa ul. Jodłowej z kostki bet. (na odcinku od ul. Okrzei do ul. Łukasińskiego) – 70 000
 • projekt i budowa ul. Brackiej z kostki bet. wraz z chodnikiem i odwodnieniem – 360 000
 • projekt i budowa ul. Chełmskiej z płyt betonowych z wypełnieniem z płyt EKO – 40 000
 • budowa ul. Mazowieckiej z kostki bet. (na odcinku od ul. Mickiewicza do dz. ew. 71/4 obr. 3) – 325 000
 • projekt budowy ul. Ziołowej – 12 000
 • projekt i budowa ul. Grzybowej z płyt betonowych z wypełnieniem z płyt EKO – 45 000
 • budowa jezdni asfaltowej w ul. Zacisznej (na odcinku od ul. Wierzbowej do dz. ew. 15 obr. 5) – 240 000
 • projekt i budowa ul. Różanej z kostki bet. wraz z chodnikiem – 185 000
 • projekt i budowa ul. Małej z kostki bet. wraz z chodnikiem – 185 000
 • projekt i budowa ul. Sputników z kostki bet. (na odcinku od ul. Zielnej do ul. Kosmicznej) – 60 000
 • projekt i budowa ul. Zielnej – jezdnia z asf. + chodnik (na odcinku od ul. Kołłątaja do ul. Kosmicznej) + projekt budowy całej ul. Zielnej – 180 000
 • projekt i budowa ul. Sobieskiego z kostki bet. (na odcinku od ul. Kosmicznej do ul. Kołłątaja) – 60 000
 • projekt i budowa ul. Wiązowskiej z kostki bet. wraz z parkingami z płyt EKO (na odcinku od ul. Majowej do ul. Ostrowskiej) – 200 000
 • projekt i budowa ul. Pogodnej z kostki bet. (na odcinku od ul. Tuwima do ul. Otwockiej) – 240 000
 • projekt i budowa ul. Otwockiej z kostki betonowej – 340 000
 • budowa jezdni w ul. Pogodnej z kostki bet. od ul. Kolorowej do ul. Otwockiej – 180 000
 • projekt i budowa ul. Goldflama z płyt betonowych z wypełnieniem z płyt EKO na odcinku od ul. Słowackiego do ul. E. Plater – 52 000
 • projekt i budowa ul. Wrońskiego z kostki betonowej – 135 000
 • projekt i budowa ul. Hoffmanowej z kostki betonowej – 78 000
 • projekt i budowa ciągu pieszo-rowerowego w ul. Tatrzańskiej na odcinku od ul. Narutowicza do ul. Reymonta – 280 000
 • projekt i budowa ul. Projektowanej z płyt betonowych w obr. 212 pomiędzy ul. Jabłońską a ul. Żabią – 130 000
 • projekt i budowa jezdni w ul. Żurawiej na odc. od ul. Majowej do ul. Krętej – 275 000
 • projekt i budowa jezdni w ul. Żabiej – asfalt (na odcinku od ul. Majowej do nr 32) – 190 000
 • budowa ul. Źródlanej z płyt betonowych będących mieniem Miasta Otwocka – 20 000
 • projekt i budowa ul. Bagnistej z płyt betonowych z wypełnieniem z płyt EKO – 250 000
 • budowa dróg z płyt betonowych w os. Jabłonna Wschodnia – 85 000
 • projekt i budowa ul. Pokojowej z płyt betonowych z wypełnieniem z płyt EKO – etap I – 100 000
 • projekt i budowa jezdni w ul. Ługi na odcinku od ul. Danuty do ul. Okrzei – 750 000
 • projekt i budowa parkingów w ul. Lecha – 30 000
 • budowa jezdni w ul. Gałczyńskiego z kostki bet. – 105 000
 • budowa jezdni w ul. Generalskiej od krzyżowania z ul. Kuklińskiego do skrzyżowania z ul. Danuty – 285 000
 • projekt i budowa ul. Danuty od skrzyżowania z ul. Generalską do dz. ew. 5/8 obr. 30 – 130 000
 • zakup 2 wiat przystankowych na perony autobusowe przy ul. Żeromskiego/ul. Wyszyńskiego – 13 000
 • przyłącza wodno-kanalizacyjne oraz roboty uzupełniające wodno-kanalizacyjne zewnętrzne i wewnętrzne w budynkach własności Gminy, do których ZGM posiada dokumentację techniczną – 480 000
 • przebudowa/remont parkingów na terenie UM – 135 000
 • zakup komputerów i oprogramowania oraz sprzętu komputerowego (wymiana wyeksploatowanych komputerów, zakup licencjonowanego oprogramowania), zakup oprogramowania do obsługi Budżetu Obywatelskiego Miasta Otwocka – 55 000
 • dofinansowanie zakupu pojazdu służbowego dla KP Policji w Otwocku – 25 000
 • prace budowlane i wykończeniowe dobudowanej szatni w strażnicy OSP Jabłonna – 30 000
 • zakup ciężarowego samochodu gaśniczego z napędem 4 x 4 dla OSP Wólka Mlądzka – 200 000
 • zakup samochodu średniego z napędem 4 x 4 dla OSP Jabłonna – 200 000
 • przyłącze wodociągowe do budynku Szkoły Podstawowej nr 5 – 8000
 • budowa kompleksu sportowego w Szkole Podstawowej nr 1 – 500 000
 • wymiana ogrodzenia w Szkole Podstawowej nr 1 w Otwocku – 200 000
 • rozbudowa placu zabaw dla dzieci Szkoły Podstawowej nr 5 oraz mieszkających w dzielnicy Świder – 50 000
 • budowa bieżni na terenie kompleksu sportowego – Szkoła Podstawowa nr 5 – 154 000
 • zakup kserokopiarki Szkoła Podstawowa nr 8 – 8000
 • zakup jednej maszyny do szorowania i polerowania Szkoła Podstawowa nr 12 – 9000
 • zakup zabawki i nawierzchni bezpiecznej dla Przedszkola nr 4 – 25 000
 • zakup biurowego urządzenia wielofunkcyjnego GM 3 – 9000
 • zakup urządzenia – detektora odcinającego dopływ gazu GN 1 – 10 000
 • zakup urządzenia do konserwacji powierzchni boiska wielofunkcyjnego GM 2 – 2500
 • zakup urządzenia Gazex do kotłowni gazowej GM 4 – 10 000
 • zakup zmywarki Szkoła Podstawowa nr 1 – 10 000
 • zakup pieca konwekcyjnego Szkoła Podstawowa nr 5 – 12 000
 • zakup patelni elektrycznej Szkoła Podstawowa nr 6 – 4000
 • zakup patelni elektrycznej GM 2 – 5000
 • zakup obieraczki do ziemniaków GM 2 – 5000
 • zakup zmywarki P 15 – 8000
 • zakup zmywarki P 16 – 5000
 • zakup szafy przelotowej i szafek do zmywalni P 18 – 11 000
 • zakup regałów do magazynu spożywczego P 20 – 3500
 • zakup wyposażenia do stołówek szkolnych i przedszkolnych – 8500
 • projekt budowy zespołu szkolno-przedszkolnego w Wólce Mlądzkiej – 300 000
 • wykup gruntów pod zespół szkolno-przedszkolny w Wólce Mlądzkiej – 349 250
 • budowa w Żłobku Miejskim Sali sensoryczno-motorycznej dla małych dzieci – 50 000
 • zakup 2 pojazdów do oczyszczania i odśnieżania ulic – 280 000
 • dotacja celowa na zadanie: „Wymiana źródeł ciepła w budynkach na korzystniejsze z punktu widzenia kryterium sprawności energetycznej oraz kryterium ekologicznego” – 245 750
 • projekt i budowa oświetlenia w ul. Filipowicza – 70 000
 • projekt i budowa oświetlenia w ul. Żurawiej od nr 19 do nr 37 – 36 000
 • budowa oświetlenia w ul. Norwida (na odcinku od ul. Kubusia Puchatka do ul. Fredry) – 30 000
 • budowa oświetlenia w ul. Kurnakowicza (na odcinku od ul. Cybulskiego do ul. Piłsudskiego) – 50 000
 • projekt i budowa oświetlenia w ul. Ziemowita (na odcinku od ul. Szwoleżerów do wjazdu na posesję budynku przy ul. Syrokomli 47) – 40 000
 • projekt i budowa oświetlenia w ul. Literackiej i w ciągu komunikacyjnym prowadzącym do niej od strony ul. Narutowicza, obejmującym odcinki ul. Warszawskiej i Alei Róż – 100 000
 • budowa oświetlenia w os. Jabłonna – 100 000
 • projekt i budowa oświetlenia w ul. Lecha – 50 000
 • montaż urządzeń do ćwiczeń typu street workout w Parku Miejskim w Otwocku – 50 000
 • projekt i przebudowa Teatru Miejskiego – 5 534 000
 • projekt i budowa kompleksu boisk sportowych przy osiedlu Ługi – 330 000
 • projekt i budowa placu zabaw przy os. Czaplickiego – 135 000
 • budowa placu zabaw na osiedlu Jabłonna wraz z ogrodzeniem – 150 000
 • Łącznie: 20 465 670 zł