Bliżej Rynku Pracy - Zintegrowany System Doradztwa Edukacyjno-Zawodowego ZIT WOF

Autor: Administrator

19/02/2018

W Szkole Podstawowej nr 4 im. Józefa Piłsudskiego w Otwocku ramach programu unijnego Bliżej Rynku Pracy - Zintegrowany System Doradztwa Edukacyjno-Zawodowego ZIT WOF odbywają się warsztaty i zajęcia z doradztwa zawodowego dla klas drugich i trzecich oddziałów gimnazjalnych.

Głównym celem tego projektu jest podniesienie kluczowych kompetencji uczniów w zakresie budowania ścieżki kariery edukacyjno-zawodowej i poruszania się po rynku pracy. Zwiększy to ich możliwości wyboru dalszej edukacji oraz zawodu. Pomoże dokonać racjonalnej decyzji związanej z ich karierą oraz poznać swoje umiejętności i predyspozycje zawodowe.

Na zajęciach uczniowie mają możliwość porozmawiać o swoich planach oraz obawach dotyczących przyszłości. Uczą się wiele o sobie, np. czy preferują pracę w grupie, czy indywidualną lub czy sprawdzą się jako lider. W ramach działań w szkole, uczniowie wykonują testy predyspozycji zawodowych, test inteligencji wielorakich i testy określające grupy zainteresowań. Uczą się jak oswoić stres w czasie rozmowy kwalifikacyjnej z przyszłym pracodawcą oraz jak poprawnie przygotować dokumenty rekrutacyjne.

Część zajęć odbywa się w formie warsztatów, np. uczniowie tworzą firmę produkującą karty pocztowe. Podczas zajęć wyłaniają lidera grupy, dzielą obowiązki według zainteresowań i zdolności uczestników, określają swoje mocne i słabe strony. Pracują według wskazań i poleceń lidera wytężając siły, aby zgodnie ze specyfikacją zrealizować zamówienie. Na poniższych zdjęciach pokazane są rezultaty działalności przykładowej firmy, która odniosła sukces.

Galeria