Ankieta w sprawie funkcjonowania Straży Miejskiej.

Autor: Administrator

27/09/2017

Na wniosek Rady Miasta Otwocka przeprowadzana jest ankieta badająca opinię mieszkańców Otwocka w sprawie likwidacji Straży Miejskiej w Otwocku. Badanie ankietowe trwa do 16 października 2017 r.

Ankieta dostępna na stronie: https://www.budzetobywatelski.otwock.pl/homequest/quest/2