Andrzej Józef Sałaga


Adres e-mail:
asalaga@otwock.pl
Klub radnych:
Prawo I Sprawiedliwość
Okręg:
12

Członek komisji:

Komisji Budżetu i Inwestycji

Komisji Oświaty i Wychowania

Komisji Rewizyjnej

Komisji Kultury Sportu i Turystyki


Artykuły