Aktualności

KONKURS! KONKURS! KONKURS!                                                                                   2017-04-21

przedszkole


 Z okazji zbliżającego się Jubileuszu
60-lecia Naszego Przedszkola zapraszamy wszystkie Dzieci i Rodziców do udziału
w konkursie plastycznym
pt.: „Moje Przedszkole”.

 

KRYTERIA KONKURSOWE: 
 • kompozycja płaska, 
 • format  A3, 
 • dowolnie wybrana technika /wycinanka, wydzieranka, kolaż, akwarela, pastele, itp./, 
 • pomysłowość, kreatywność, wspólne dzieło rodzinne. 
Podpisane prace składamy w grupach do 8 maja 2017r. /poniedziałek/. 
Najpiękniejsze „dzieła” nagrodzimy podczas uroczystości jubileuszowej 
w dniu 17 maja 2017r. 

Zapraszamy !!!

 
WYJAZD DO TEATRU SYRENA                                                                                           2017-03-19

syrena

 
     W dniu 24.03.2017 (piątek) wszystkie przedszkolaki wyjeżdżają do Teatru SYRENA na przedstawienie
pt. „Królowa Śniegu”.
 Planowany wyjazd na wycieczkę o godz. 11.00, powrót ok. godz. 15.30.
 W tym dniu przed wyjazdem dzieci zjedzą zupę, a po powrocie drugie danie obiadowe.

 

Nie zabieramy plecaków, zabawek, jedzenia. Dzieci z chorobą lokomocyjną prosimy o zgłoszenie do nauczycielek w grupie. Rodzice sami podają dzieciom odpowiednie leki.

Zapraszamy!!!

 

KONKURS! KONKURS! KONKURS! 
tulipany

Serdecznie zapraszamy dzieci wraz z Rodzicami
do udziału w konkursie plastycznym
"Bukiet wiosennych kwiatów".
Prace można wykonać dowolną techniką plastyczną w formie przestrzennej.


Pospisane prace prosimy dostarczyć do 16 marca /czwartek/.
Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 21 marca /wtorek/ podczas uroczystości
z okazji "Powitania Wiosny".

Zapraszamy !!! 


"DOJRZAŁOŚĆ SZKOLNA DZIECI" - SPOTKANIE Z PSYCHOLOGIEM

szkola

     SZANOWNI RODZICE !!!
W dniu 16.03.2017r. o godz. 16.00 
odbędzie się spotkanie z p. Joanną Morawską, 
psychologiem z Powiatowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Otwocku,
na temat dojrzałości szkolnej dziecka.
Czas trwania spotkania ok. 1 godz.
                                                 Zapraszamy wszystkich zainteresowanych Rodziców.
 
 
DYŻURY WAKACYJNE W OTWOCKICH PRZEDSZKOLACH
 SZANOWNI RODZICE !!!
Dla tych z Państwa, którzy nie będą mogli zapewnić swojemu dziecku opieki, proponujemy wakacyjne dyżury w otwockich przedszkolach.
Zainteresowanych Rodziców  prosimy o zapoznanie się z harmonogramem dyżurów
w przedszkolach oraz zasadami organizacji dyżurów wakacyjnych.
 
ZASADY ORGANIZACJI DYŻURÓW WAKACYJNYCH W OTWOCKICH PRZEDSZKOLACH W ROKU SZKOLNYM 2016/2017
 1. Z dyżurów mogą skorzystać wyłącznie dzieci uczęszczające do przedszkoli publicznych prowadzonych przez Miasto Otwock.
 2. We wszystkich dyżurujących przedszkolach obowiązują te same zasady i terminy zapisów.
 3. Pierwszeństwo w przyjęciu na dyżur wakacyjny mają dzieci uczęszczające do dyżurującego przedszkola. Na pozostałe wolne miejsca przyjmowane są dzieci z innych przedszkoli zgodnie z kolejnością zgłoszeń.
 4. Termin składania „kart” w dyżurujących przedszkolach trwa od 6 lutego 2017r. do 28 lutego 2017r.
 5. "Kartę zgłoszenia dziecka" do dyżurującego przedszkola rodzice pobierają w macierzystej placówce – "karta" powinna być ostemplowana.
 6. Jeżeli rodzic zapisuje dziecko na dyżur do więcej niż jednej placówki wypełnia „Kartę zgłoszenia dziecka na dyżur wakacyjny” do każdej placówki oddzielenie.
 7. Wypełnioną kartę zgłoszenia dziecka do przedszkola rodzice składają w wybranej placówce dyżurującej.
 8. Lista dzieci zakwalifikowanych na dyżur wakacyjny w danym przedszkolu zostanie wywieszona 8 marca 2017r. o godz. 9.00.
 9. Rodzice dzieci zakwalifikowanych na dyżur wakacyjny są zobowiązani uiścić opłatę za żywienie dziecka według stawki obowiązującej w przedszkolu dyżurującym w wysokości zgodnej z zadeklarowanym  przez rodziców czasem pobytu dziecka w przedszkolu dyżurującym.
 10. Opłatę za wyżywienie w czasie dyżuru należy wnieść w terminie od 15.05.2017r. do 31.05.2017r., na rachunek wskazany przez dyrektora przedszkola do którego zostało zakwalifikowane dziecko. W treści przelewu należy wpisać „opłata za żywienie na dyżurze wakacyjnym w Przedszkolu nr …. – imię i nazwisko dziecka”.
 11. Nie wniesienie opłaty za żywienie dziecka w ustalonym terminie będzie traktowane, jako rezygnacja z miejsca w przedszkolu dyżurującym.
 12. Opłatę za świadczenia udzielane przez przedszkole poza czas przeznaczony na zapewnienie bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki rodzic zobowiązany jest uiścić w ostatnim dniu obecności dziecka w danej placówce dyżurującej.
 13. Rodzice dzieci korzystających z refundacji za posiłki powinni przedłożyć dyrektorowi dyżurującego przedszkola stosowną decyzję z OPS.
 14. Rodzice/prawni opiekunowie  dzieci, które nie zostały zakwalifikowane na dyżur do wybranego przedszkola mają możliwość  zapisu dziecka do placówki w której są wolne miejsca. W celu zapisania dziecka na dyżur wakacyjny należy zgłosić się do dyrektora przedszkola, który dysponuje wolnymi miejscami.
 15. Wykaz wolnych miejsc zostanie opublikowany na stronie internetowej Oświaty Miejskiej w Otwocku.


HARMONOGRAM DYŻURÓW WAKACYJNYCH W OTWOCKICH PRZEDSZKOLACH

LIPIEC

SIERPIEŃ

Placówka

Grupy

Termin

Tygodnie

Placówka

Grupy

Termin

Tygodnie

P-20 3/75 10.07 – 28.07.2017 3 P-16 4/100 14.08 - 30.08.2017 3
P-4 3/75 03.07 – 21.07.2017 3 P-10 4/100 31.07-   25.08.2017 4
P-6 2/50 10.07 - 28.07.2017 3 P-3 4/100 07.08 - 30.08.2017 4
P-12 4/100 03.07 – 28.07.2017 4 P-15 4/100 31.07 – 18.08.2017 3
P-18 5/125 03.07 – 21.07.2017 3 P-17 3/75 31.07 – 25.08.2017 4

 

 UWAGA !!! ZANIECZYSZCZENIE POWIETRZA !!! 
W związku z występującymi w ostatnich dniach wysokimi stężeniami pyłów w powietrzu na terenie Województwa Mazowieckiego, w tym na terenie Otwocka, zalecane jest  ograniczenie czasu przebywania na świeżym powietrzu - w szczególności dotyczy to dzieci, osób starszych oraz chorych.
W dniach z wysokimi stężeniami zanieczyszczeń w powietrzu rezygnujemy w przedszkolu z zajęć, które wiążą sie z pobytem na świeżym powietrzu.
Po szczegółowe i bieżące informacje zapraszamy na stronę Urzędu Miasta Otwocka