Akademia edukacyjno-terapeutyczna dla seniorów chorych na cukrzycę

Autor: Gazeta Otwocka

30/08/2017 9:00

Polskie Stowarzyszenie Diabetyków Zarząd Województwa Mazowieckiego zaprasza osoby chore na cukrzycę lub w stanie przedcukrzycowym w wieku co najmniej 60 lat do udziału w Zadaniu Akademia edukacyjno-terapeutyczna dla seniorów chorych na cukrzycę” współfinansowanym ze środków Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w ramach Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014-2020.

Zajęcia II dniowe odbędą się w dniach 09. - 10. września 2017 r. w godz. 9.00 -16.00 w Liceum Ogólnokształcącym przy ul. Filipowicza 9 w Otwocku.

I dzień

 • Wykład diabetologa "Cukrzyca leczona w/g najnowszych standardów"
 • Warsztaty z pielęgniarką. "Małe laboratorium w domu chorego"
 • Wykład wysiłek fizyczny - dlaczego taki ważny?
 • Warsztaty kulinarne "Dieta cukrzycowa, to tylko zdrowy model odżywiania się, system garstkowy" 
 • Zajęcia życie bez powikłań - jak do nich nie dopuszczać
 • Spotkanie z chorymi diabetykami, którzy przeżyli z cukrzycą 30, 40 i więcej lat bez powikłań

II dzień

 • Warsztaty z psychologiem - "Stres złym doradcą w chorobie przewlekłej"
 • Spotkanie z prawnikiem "Prawa pacjenta, rodzina, praca, szkoła, uczelnia, wyjazdy"
 • Zajęcia z politykiem społecznym "Uprawnienia osób przewlekle chorych, w tym diabetyków"
 • Zajęcia z edukatorem osób starszych - ćwiczenia pamięci - dyktanda.
 • Zajęcia z policjantem "Jak się ustrzec zagrożeń w codziennym życiu"

Uczestnicy zajęć otrzymają pakiet materiałów dydaktycznych.

Nabór uczestników prowadzi Zarząd Oddz. Powiatowego PSD w Otwocku  tel. 608-577-068 lub 881-474-495

Przewidziana przerwa kawowa.

 

Kontakt z Biurem Zadania:

Polskie Stowarzyszenie Diabetyków Zarząd Województwa Mazowieckiego

ul. Poznańska 38 m. 50, 00-689 Warszawa

tel./fax. (022) 628 60 61, e-mail: diabetycy.psd@gmail.com